19 oktober 2022  50 jarig bestaan viering van R.O.B. 1972

 

 

50-jarig bestaan op woensdag 19 oktober 2022.

De jubileum commissie :

bestuurslid Ties Stolwijk, Leden  Frans Jacobi en Ad v/d Laan hadden er heel wat werk van gemaakt!

De locatie was “de Spil” in de Reehorst.

Welkomst woord : door Frans Jacobi.

Welkom Biljart leden en vooral “de ondersteunende leden”

Bij winst wordt er door genoemde ondersteunende leden een schouderklopje gegeven en bij verlies getroost.

Dus zij hoorden daar echt bij betrokken te worden.

Wij gaan terug naar 1972 ! ontstaan van de Reeuwijkse  Ouderen Biljart vereniging.

De besturen hebben de biljartclub instant gehouden en daar hebben we profijt van.

In die 50 jaar is er heel wat gebeurd: denk aan het instellen van een leden stop,

het molesteren van een clublid vanwege het niet betalen van een kwartje in de klok,

brand in de “Ravenhorst” ,de gift van een derde biljarttafel,

het instellen van een nood locatie in een voormalige school en de invloed die werd uitgeoefend om tot die locatie te komen.

Natuurlijk moet dit jubileum gevierd worden!!.

Wat gaan we doen vandaag? Wij wilden iets doen met de kennis van het biljarten en de geschiedenis van Reeuwijk.

Tijdens het biljarten worden in de koffie ruimte verhalen verteld over wie en wat en

waar door mensen die in Reeuwijk wonen.

Verder wordt   de kennis van het biljarten en de technieken zoals de soorten ballen, lakens en banden besproken.

De forse discussies die daar door ontstaan zijn vermakelijk!!

Zo ontstaat er een gezellige sfeer en een sociaal gebeuren.

De herrie die ontstaat, heeft als gevolg dat de leden die op dat moment biljarten  wel maakbare ballen missen.

Maar wat doet het ertoe. 

Om die redenen hebben wij een PUB Quiz bedacht!!

Het aantal deelnemers was 71,  veel leden hadden ook hun vrouw/vriendin meegenomen.

Aanvang was van 15.00 uur tot en met 20.30 uur, eerst koffie met gebak en tussendoor had de commissie

een quiz in 2 delen bedacht met een drankje.

De quiz bestond uit 2 delen van circa 16 vragen.

Na de eerste ronde heeft Lies van Es nog een prachtig gedicht voorgedragen.

Het gedicht van Lies:

Met mij is totaal niets aan de hand. Ik ben nog fit van lijf en verstand.

Wel last van mijn heup en knie als ik buk omdat ik de bal niet zie.

Ook heb ik last van mijn ogen, ze zijn nog goed ik heb vaak gelogen.

Mijn afstoot is te hard, mijn spanning te hoog, maar ik ben nog fantastisch .. zo op het oog.

Soms denk ik terug aan mijn jeugdige jaren, wilde ik een goede keu, dan moest ik daar lang voor sparen.

Ik biljartte en biljartte uren achtereen, ik kende geen moeheid, naar het scheen.

Nu ik wat ouder wordt, moet ik vanwege mijn hart wat langzamer lopen rond het biljart.

Doe maar op je gemak zei de cardioloog, je doet het fantastisch .. zo op het oog. 

Allemachtig wat is het leven prachtig, ik blijf biljarten, al wordt ik tachtig.

Al liggen mijn tanden in een glas, mijn bril op tafel, t’ gehoorapparaat in mijn tas.

De steunzolen naast mijn bed op de stoel, het doet niets af voor wat ik voor biljarten voel.

Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog fantastisch… zo op het oog!!!!

De 13 tafels werden door loting verdeeld met 5 deelnemers, enkele vragen waren: wat is de afmeting van de biljarttafel,

welke diameter heeft een biljartbal, van welk materiaal is een biljartbal gemaakt,

uit hoeveel dorpen bestaat Bodegraven/ Reeuwijk, wanner is het oude gemeentehuis gebouwd,

welke naam heeft de molen aan de Prinsendijk en hoe heet het bos achter de Heerlijkheid “de Wiltenburg” .

De uitslag was dat er 2 tafels waren met 16 goede antwoorden: tafel 3 en 8, dus moest er geloot worden en de uitslag was dat tafel 3  heeft gewonnen!!!

Tafel 3 met deelnemers Wil Schouten, Jan Bunnik, Huig Vonk, Rien de Bruin en Lothar Ruppert.

Die tafel heeft een mooie doos bonbons gewonnen.

Daarna werd het tijd voor het koud/warm buffet ( geleverd door Zalencentrum “de Brug”) wat er heerlijk uitzag en geweldig smaakte !!

Na afloop werd er nog koffie gedronken en toen was het tijd om naar huis te gaan.

 

Alle dames kregen na afloop nog een mooie plant, zo ook de vrijwilligers die ons voortreffelijk hebben bediend!!

Namens de organisatoren werd  Ad Verkaik en Wil van de Werf  met hun team van de senioren vereniging  bedankt voor de medewerking aan ons jubileum  en verder alle aanwezigen voor de gezellige sfeer.