Voorwoord

40 jaar R.O.B.

Voor u ligt het jubileumboek van de Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging in het teken van het 40 jaar bestaan.

De samensteller van dit boek heeft gevraagd of ik het voorwoord wilde doen, als voorzitter van deze mooie vereniging en zal me even voorstellen, mijn naam is Bertus van Es en ben getrouwd met Lies heb 4 kinderen, zelf wonen we in het “dorp” in de Jongstraat 9.

R.O.B. is een seniorenvereniging en men kan er pas lid van worden als men 55 jaar is en uit Reeuwijk komt.

Dat betekend dat er veel verloop is in deze vereniging, mensen gaan met pensioen en hebben dan meer tijd om te gaan biljarten, maar daar staat tegen over dat er leden afvallen door ouderdom en overlijden.

Zelf ben ik lid vanaf 1993.

In 1999 ben ik als bestuurslid toegetreden en een jaar later werd ik gekozen als voorzitter.

In 2010 ben ik door de vereniging geëerd voor het 10 jarig voorzitterschap met het erelidschap.

In al die jaren hebben we heel wat meegemaakt zoals de verbouwing, waarbij de biljartzaal kleiner werd door de komst van een eetcafé. Een natuurlijk de brand die de biljartzaal verwoeste, maar ook daar zijn we weer uitgekomen 

Nu is het bestuur druk in de weer voor vervangende biljartruimte, want de huidige biljartzaal wordt afgebroken om ruimte te maken voor nieuw te bouwen appartementen met daaronder ruimte voor recreatie, zoals een biljartzaal.

Tijdens de bouwwerkzaamheden van ca. 2 jaar kunnen we in het naastgelegen schoolgebouw onze hobby voortzetten.

Voor de medewerking daarin zijn we de gemeente Bodegraven – Reeuwijk en Centrum Reeuwijk erg dankbaar.

 

Ik hoop, dat in de komende jaren R.O.B. een bloeiende vereniging blijft, waarin van biljarten en gezelligheid wordt genoten.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Bertus van Es    Voorzitter.


 

 

 
 

 

 

 

Jubileumboek

 

ter gelegenheid van het 40 – jarig

 

bestaan van de

Reeuwijkse Ouderen BiljartverenigingIn 1982 had R.O.B. 3 ereleden =  L.v/d Linden, Mevr van Maanen en G. v/d  eijden.                                                                 

 
20 september 1988 viering 15 jarig bestaan
31 januarie 1997 viering 25 jarig bestaan          
               
               
               
               
               
       
Jaargang voorzitter 2e voorzitter secretaris penningmeester bestuurlid bestuurlid wedstrijdleider
1972              
1973              
1974              
1975 Van 1972 tot en met 1980 weten we alleen dat de voorzitter de heer J. v/d Berg was, de rest van het bestuur is niet bekend
1976              
1977              
1978              
1979              
1980              
1981 J, v/ d Berg G.B, van Leeuwen D. Boere Suur geen geen de Haan
1982 J, v/ d Berg G.B, van Leeuwen D. Boere J. de Vries geen geen de Haan
1983 D. Boere G.B, van Leeuwen D. Boere J. de Vries P. Oosterwijk M. Hoogendoorn v/d Voorn
1984 D. Boere G.B, van Leeuwen D. Boere J. de Vries P. Oosterwijk M. Hoogendoorn v/d Voorn
1985 D. Boere G.B, van Leeuwen P. Schenkels P. Oosterwijk C. de Wilde M. Hoogendoorn v/d Voorn
1986 D. Boere G.B, van Leeuwen P. Schenkels P. Oosterwijk C. de Wilde M. Hoogendoorn v/d Voorn
1987 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl C. v/d Wilde/J. Mol v/d Voorn E. de Wolf P. Schenkels
1988 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol v/d Voorn geen P. Schenkels
1989 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol v/d Voorn geen P. Schenkels
1990 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen P. Schenkels
1991 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1992 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1993 D. Boere K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1994 A. Smit K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1995 A. Smit K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1996 A. Smit K. Oosterwijk J.C. van Zijl J. Mol J. Koster geen v/d Voorn
1997 A. Smit K. Oosterwijk H. Verlaan J. Mol J. Koster P. Hooymans D. v. Oeveren
1998 H. Suiskens K. Oosterwijk H. Verlaan D. v Oeveren geen geen P. Hooymans
1999 H. Suiskens P. Hooymans H. Verlaan D. v Oeveren B. van Es geen P. Hooymans
2000 B. van  Es geen H. Verlaan J. Smeelen geen geen P. Hooymans
2001 B. van  Es geen H. Verlaan J. Smeelen geen geen P. Hooymans
2002 B. van  Es geen H.Verlaan/ L.v/d Werf J. Smeelen W. Boerefijn P. Hooymans P. Hooymans
2003 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. Smeelen R. de Roos P. Hooymans P. Hooymans
2004 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. Smeelen R. de Roos P. Hooymans P. Hooymans
2005 B. van  Es geen L.J. Ruppert  J. Smeelen R. de Roos  P. Hooymans P. Hooymans
2006 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2007 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2008 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2009 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2010 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2011 B. van  Es geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Roos J. de Kok P. Hooymans
2012 H. v/d Wagt geen L.J. Ruppert J. van Triet R. de Bruin J. de Kok P. Hooymans

 


De wisselbeker der Kampioenen
       
Jaargang Groep A Groep B Groep C
       
1972 niet bekend    
1973 niet bekend    
1974 niet bekend  
 
  DSCN0814  
 
1975 H. Luibregts  
1976 A. Groenen  
1977 G. Groenendijk  
1978 J. de Haan  
1979 A. Groenen A. ter Marvelde
1980 E. v/d Wolf  
1981 G. B. van Leeuwen  
1982 H. Verweij  
1983 A.P. van de Voorn G. de Knikker
1984 A. Schouten D. Boere
1985 A. Groenen J. v/d Nieuwendijk
1986 J. de Haan / P. Schenkels K. Oosterwijk / D. Boere
1987 J. de Haan K. Oosterwijk 
1988 E. v/d Wolf G. A. de Jong
1989 P. Schenkels W. Groenendijk
1990 M. den Uijl D. Boere
1991 A. C. de Jong J. C. van Zijl
1992 P. Boere A. Groenendijk  
1993 D. van Oeveren J. Koster  
1994 P. Boere    
1995      
1996 C, Ballering    
1997 P. Hooymans L.C. Schrijvershof G. A. de Jong
1998 A. v/d Burg B. van Es  
1999 A. v/d Burg B. van Es B. de Jong
2000 C, Ballering W. Boerefijn W. v/d Berg
2001 P. Boere H. Verlaan A. Verkaik
2002 C, Ballering M. Groenendijk A. Verkaik
2003 W. Boerefijn H. Zwaan F. Boshouwers
2004 P. Hooymans L.J. Ruppert W. Gerritse
2005 G. Vermeulen H. Zwaan L. v/d Werf
2006 H. Zwaan B. van Es H. van Nieuwkoop
2007 J. van Veen H. van Nieuwkoop C. Bunnik
2008 W. Boerefijn F. Jacobi / H. van Nieuwkoop F. Boshouwers
2009 H. Ballering F. Jacobi  C. Bunnik
2010 H. Ballering R. de Roos L. v/d Werf
2011 H. Zwaan P. van Leeuwen A. Verkaik + G. Lekkerkerker
2012      

 


 

De geschiedenis van de “Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging” ( R.O.B.)

 

 van 1972 tot en met 2012.

 

 De vereniging is opgericht op 3 januari 1972.

Van het ontstaan en de oprichters is niets bekend, ook werden er in de jaren 1972 tot en met 1980 geen notulen gemaakt.

 

1981:

De eerste genotuleerde vergadering werd gehouden op 19 november 1981.

Op de vergadering waren inclusief het bestuur 20 leden aanwezig, terwijl 3 leden zich door ziekte hadden afgemeld, namelijk de heren de Haan, van Zijl en Oosterwijk.

De voorzitter de heer J.A. van der Berg wenste de zieken beterschap en stond even stil bij het overlijden van de heer Buitenhuis.

Vervolgens vestigde de voorzitter de aandacht van de leden op de prijzentafel die door de penningmeester de heer Suur was verzorgd. De penningmeester zei tot de voorzitter dat de kas nog steeds niet was gecontroleerd, waarop de voorzitter vroeg of er 2 leden waren die dat klusje konden klaren. De heren de Vries en Boere meldden zich daarvoor aan.

Daarna werd er een pauze ingelast om de dames van der Berg en Suur gelegenheid te geven om de leden van koffie en thee te voorzien.

Nadat de vergadering werd vervolgd kwam de heer Boere met de vraag waarom er geen notulen van de vorige vergadering waren gemaakt, waarop de voorzitter antwoordde dat zolang de vereniging bestond er nooit notulen waren gemaakt. Vervolgens bombardeerde hij de vragensteller gelijk tot secretaris, wat door de heer Boere werd aanvaard.

Nu weten we ook waarom er geen notulen van voor 1981 te vinden zijn!!

De heer Boere was vast een nieuw lid, want de meeste vragen kwamen van hem af. Zo stelde hij de vraag of er bezwaar was om een kleine bijdrage te vragen voor de langdurige zieken. De voorzitter deelde mede dat was afgeschaft, omdat dit meestal op de goedwillende neerkwam.

Na het tweede bakje koffie ging men het spel met de 6 ballen doen. De bedoeling was wie in 2 beurten de meeste caramboles maakte.

De voorzitter haalde de meeste punten n.l. 24 caramboles en een goede 2e was de heer Groenendijk met 23 caramboles.

Daarna begon de voorzitter de prijzen uit te reiken van de afgesloten competitie.

In groep A behaalden de heren van Leeuwen en Burger de meeste punten, maar door een beter gemiddelde werd de heer van Leeuwen bekerwinnaar en eigenaar van de beker.

Vervolgens mocht elk lid van groep A een prijsje uitzoeken naar zijn behaalde resultaat.

In groep B was de heer Oosterwijk de groepswinnaar, maar omdat hij door ziekte niet aanwezig was, werd de beker later aan hem uitgereikt.

De voorzitter had nog wat mede te delen over de contributie, die met ingang van1 januari 1982 van 2 gulden naar 3 gulden werd verhoogd.

Tijdens deze vergadering werd een gift ontvangen van 100 gulden van ons erelid de heer van de Linden en een gift van 50 gulden van de zoon van de heer Hoogendoorn, die uit Australië over was.

Het bestuur wordt thans gevormd door J.A. van der Berg als voorzitter, D. Boere als secretaris, G.A. Suur als penningmeester, J. de Haan

als wedstrijdleider en G.B. van Leeuwen als 2e voorzitter.

In 1981 werden al wedstrijden met de zusterverenigingen uit Waddinxveen en Bodegraven gehouden.

 

1982:

Het jaar 1982 werd gekenmerkt door het voorlezen van de eerste notulen door de secretaris de heer Boere.

De notulen werden met applaus goedgekeurd. Er werd stil gestaan bij het overlijden van de heer Verzijl en bij het door mevrouw Verzijl overhandigde legaat van 75 gulden.

Ook werd er aandacht gegeven aan het afvoeren van het lidmaatschap van de heren Kruidenier en den Hartog wegens het niet betalen van de contributie.

De heer Suur gaf zijn taak als penningmeester over aan de heer J. de Vries.

Nieuwe bezems maken goed schoon want de nieuwe secretaris is bezig om een nieuw huishoudelijk reglement  samen te stellen en in het najaar krijgen alle leden een nieuw exemplaar toegestuurd.

De eerste overwinning was behaald op zustervereniging Waddinxveen, deze mededeling werd met applaus begroet.

Het oudste lid de heer G. van der Heijden werd in de schijnwerpers gezet en de voorzitter stelde voor om hem erelid te maken, terwijl mevrouw van Maanen in het begin van het jaar al als erelid was benoemd. Nu hebben we 3 ereleden, want de heer van der Linden was al erelid.

De einduitslag ven de competitie was: groep A winnaar de heer H. Verweij en in groep B de heer D. Boere, die allebei een beker mochten ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen vertelde de voorzitter dat hij en zijn vrouw van 28 oktober 1982 tot en met 3 april 1983 in Spanje zouden verblijven en daarom zijn voorzitterschap aan een ander wilde overdragen. Met algemene stemmen nam de heer D. Boere het voorzitterschap er bij!!

In die tijd moest de vereniging nog zelf voor de biljarts zorgen, zie het volgende schrijven.

 

1983:

In 1983 werd er een nieuw biljart aangeschaft en om dat te realiseren moesten de leden in de buidel tasten en werd er 2200 gulden bij elkaar gebracht. Het ontbrekende deel van 4000 gulden werd door de financiële commissie van de gemeente Reeuwijk geaccepteerd en toegekend.

De verwachting was dat het nieuwe biljart door de biljartfabriek “Wilhelmina” half mei geplaatst wordt.

De nieuwe voorzitter D. Boere sprak de scheidende voorzitter van den Berg toe en bedankte hem voor zijn 10 jaren trouwe dienst en overhandigde hem een enveloppe met inhoud om een herinnering aan de vereniging te kopen.

Door het overlijden van 2 prominenten van de vereniging n.l. erelid van der Linden en penningmeester J. de Vries moest het financieel verslag nog even worden uitgesteld en moest er en

nieuwe penningmeester worden gekozen. Dat werd de heer P. Oosterwijk en de heer P. Schenkels werd gekozen als secretaris.

Het nieuwe bestuur is nu als volgt: voorzitter: D. Boere, secretaris: P. Schenkels, penningmeester: P. Oosterwijk, 2e voorzitter: G.B. van Leeuwen, 2e penningmeester: C. de Wilde en wedstrijdleider: A.P. van de Voorn.

Vanwege het 10 jarig bestaan van “Dienstencentrum Ravenhorst”vraagt de voorzitter van alle leden een extra bijdrage van 1 gulden per persoon.

De voorzitter had nog de mededeling, dat op 22 december een gezellige middag zou worden georganiseerd en dat de heer K. Oosterwijk een kerstbrood van 1 meter ter beschikking stelde.

Vervolgens werden de kampioenen bekend gemaakt: in klasse A  werd ondanks zijn ziekte de heer Schouten kampioen, in klasse B werd de voorzitter D. Boere met overmacht kampioen. De totale uitslag van de kampioenscompetitie 1983 – 1984 :

De voorzitter overhandigt aan mevrouw L. Schouten-den Ouden van het Dienstencentrum een enveloppe met 50 gulden voor het bestuur van “Ravenhorst” om de visvijver in de hal te verfraaien

 

 

 

 

 

1984:

In 1984 werd er een bespreking gehouden door de zusterverenigingen Bodegraven, Reeuwijk en Waddinxveen in de "Ravenhorst" te Reeuwijk.

 Het doel was te komen tot een meer voldoening gevende indeling van de "buitencompetitie:" en het juiste berekenen van de moyennes.

 De buitencompetitie is de onderlinge competitie tussen de zusterverenigingen.

 Aan de competitie wordt deelgenomen met 3 groepen van 5 spelers met nieuwe moyennes.

 Voorstel van Waddinxveen om ook 3-banden wedstrijden te houden werd afgekeurd ( te weinig animo).

 Een wedstrijdschema voor de gehele competitie gaf problemen, vooral bij Bodegraven door andere activiteiten in hun speelzaal.

 Omdat Reeuwijk de wisselbeker had gewonnen zal Bodegraven voor een nieuwe zorgen.

 De consumpties worden door de organiserende vereniging gratis verstrekt.

 Streefdatum start competitie half september 1984.

 Feestmiddag: Allereerst betuigen de verenigingen Bodegraven en Waddinxveen hun gemeende spijt, dat zij dit feest door beperkte ruimte niet ook zelf kunnen organiseren, waarop de heer

 D. Boere zegt dat de feestmiddag in Reeuwijk op 27 april 1984 zal worden gehouden.

 Op de jaarvergadering van 14 november hadden we aan geld: op de bank 2.396,91 gulden en in de kas van de penningmeester was nog 80,01 gulden voorradig.

 Het voorstel van de voorzitter om de Gijs van der Heyden bokaal in het leven te roepen en die te gebruiken als wisselbeker van de kampioenen werd met algehele stemmen aangenomen.

 Bij de rondvraag werd de vraag gesteld of er nog plaats is voor nieuwe leden. Antwoord: neen, de grens voor het aantal leden ligt op 26.

 In 1985 bestaat de vereniging 12,5 jaar. Het bestuur zal zich beraden om dit op passende wijze te vieren.

 

1985:

In 1985 waren de eerste woorden van de voorzitter: We mogen ons gelukkig prijzen dat we tot nu toe dit jaar geen leden hebben verloren en laten we hopen dat 1986 ons ook zo welgezind mag zijn.

De voorzitter vroeg aandacht voor het afscheid van de heer de Haan als wedstrijdcoördinator buitenwedstrijden Hij werd bedankt voor het vele werk dat hij voor ons had gedaan..

De heer de Haan bedankte het bestuur en zei dat hij voor het gebodene een mooi boek zou kopen. ( bij het openen van de enveloppe bleek de secretaris wat al te gul te zijn geweest, maar het één en ander is snel opgelost!)

De nieuwe wedstrijdcoördinator buitenwedstrijden werd de heer K. Oosterwijk. De jubileum- viering, blijkt nu duidelijk, is omdat onze vereniging a.s najaar niet 10 maar 12½ jaar bestaat en er wordt door het bestuur een jubileumcommissie benoemd, die dit feest zal voorbereiden.

Door de schenking van het biljart door de stichting Interkerkelijk Bejaardencentrum ( het derde biljart!!) werd de vraag gesteld of er ook tijdens de competitie op dit biljart gespeeld kan worden. Dat kan, want voor de wedstrijden hebben we maar 2 biljarts nodig.

Overwogen werd om de goede verlichting van het derde biljart ook op de andere twee toe te passen.

 

 

De schenking van een biljart door de Stichting Interkerkelijk Bejaardencentrum Reeuwijk aan de biljartvereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

J. van de Graaf

 

 Beheer BV

 

 Telefoon: 0182-392409

 

Zoutmansweg 50

 

 2811 ET Reeuwijk

 

 Email: vdgraaf@euronet.nl

 


Op 3 januari 1972 werd de Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging opgericht.

Dus 3 juni 1984 bestaat R.O.B. 12½ jaar.

Dat het een jaar later op 20 augustus 1985 gebeurt, doet niets af aan het jubileum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vakgarage Bodegraven

                                                                                         Terrassonsingel 1


                                                                         2411 PW  Bodegraven.


                                                                            tel: 0172-472808

                                                                      

                                                                        info@vakgaragebodegraven.nl


                                                                  www.VAKGARAGEBODEGRAVEN.NL


             Ø Onderhoud                                                   


Ø Reparatie


Ø APK


Ø Banden


Ø Schadeherstel

 

Ø Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s


Ø Onderhoud en reparatie aan leaseauto’s

 

Ø Carwash ( 24 uur per dag)http://www.vakgaragebodegraven.nl/files/8/5/0/6/Banner-Autobedrijf-van-het-jaar.jpg?height=135&width=276

 


1986:

In het jaar 1986 blikken we even terug op het afgelopen jaar. Geen ernstige problemen i.v.m. gezondheid, een erg goede jubileumviering, een presentje met het Kerstfeest in de vorm van een zak fruit en een receptie voor het huwelijk van de voorzitter. Bij de bestuursverkiezing is de secretaris P. Schenkels afgetreden en opgevolgd door de heer J. van Zijl.

Bestuursvoorstel: bij 30 leden die actief aan de competitie deelnemen wordt er een stop ingevoerd en wordt er een wachtlijst gemaakt. Mensen die lid willen worden en niet aan de competitie deelnemen, kunnen in overleg met het bestuur lid worden.

De voorzitter stelt voor om de klaverjasclub een eenmalig presentje van 10 gulden te schenken, waarmee de leden akkoord gingen.

De heer van der Linden heeft het bestuur te kennen gegeven dat hij tweemaal door een persoon gemolesteerd is om ook een kwartje in de tijdklok te deponeren, ondanks dat hij niet biljart. Hij is hier niet van gediend en was van plan om als lid te bedanken, maar zou graag zien dat deze persoon zich bekend maakt of anders zijn mond houdt!!!

Voorzitter D. Boere is een oud-rechercheur ter politie en schrijft zo nu een dan een stukje in de “Ravenhorster”.   Hier volgt een stukje.