Reeuwijkse  Ouderen  Biljartvereniging

               opgericht in 1972

Adres: Dienstencentrum "De Reehorst"

Poelruit 12  2811 SX Reeuwijk  www.diensten centrum de Reehorst.nl